Pustaka Negeri Rempah adalah program literasi yang diinisiasi melalui penerbitan buku-buku berbagai topik pengetahuan yang disebarluaskan kepada masyarakat, sekolah-sekolah dan perpustakaan.